↑ Return to Jednotka SDH

Výcvik jednotky

11.6.2021 Blučina – Výcvik s použitím lezecké výbavy.

Členové JSDH Blučina se zúčastnili praktického výcviku za použití lezecké výbavy. Hasiči se seznámili s lezeckým vybavením, kterým jednotka disponuje. Vyzkoušeli  si vytvoření kotevního bodu, uzly, jištění a slaňování za pomocí zásahového opasku a polohovacího postroje.

21.5.2021 Blučina – Výcvik hašení za pomocí pěny a smáčedla.

Členové JSDH Blučina se zúčastnili praktického výcviku hašení za pomocí střední, těžké pěny a smáčedla. Členově jednotky se také seznámili s využitím a provozem přetlakového ventilátoru, který má jednotka nově ve výbavě.

2010/2011/2013 OUPO Brno – Výcvik s dýchací technikou v polygonu

Členové JSDH Blučina se zúčastnili každoročního praktického výcviku na polygonu Školícího a výcvikového zařízení v Brně – Líšni. Výcvik se skládá z fyzické i psychické zátěže při procházením v neznámém, zakouřeném prostředí s překážkami za použití dýchacích přístrojů. Výcvik simuluje náročné podmínky na místě zásahu. Hasiči také absolvovali testy fyzické zdatnosti na zátěžových trenažérech.

 

6.9. 2013 Blučina – Výcvik s čerpadly

Členové JSDH Blučina se zúčastnili praktického výcviku s čerpadly na místním rybníku za obci Blučina. Účelem výcviku bylo seznámení se s ovládáním a sestavením přívodního vedení k čerpadlu SIGMA IRIS 125. Členové dále prováděli výcvik s technikou CAS 24 Liaz 101 a CAS 25 Š706.

 

19.4. 2013 Blučina – Výcvik s dýchací technikou na hasičské zbrojnici

Členové jednotky SDH Blučina se zúčastnili praktického výcviku na téma vyhledávání a záchrana osob. Jako cvičný prostor posloužila hasičská zbrojnice, v prostoru byly rozmístěny různé překážky.  Hasiči měli při vyhledávání osob zaslepena viditelná skla masky dýchacího přístroje. Při nalezení osoby provedli její transport do bezpečných prostor. Hasiči si vyzkoušeli  vzájemnou komunikaci, vyhledávání a záchranu osob.

15.9. 2012 Holasice – Požár OA

JSDH Blučina se zúčastnila praktického výcviku na téma hašení a likvidace požárů osobních automobilů.  Členové jednotky prováděli hasební zásah za pomocí vysokotlakého proudu a za použití VDP.  Výcviku se dále zůčastnily jednotky SDH Holasice a SDH Syrovice.

 

16.9. 2011 Blučina – Výcvik s čerpadly

Členové JSDH Blučina se zúčastnili praktického výcviku s čerpadly na místním rybníku za obci Blučina. Účelem výcviku bylo seznámení se s ovládáním a sestavením přívodního vedení k čerpadlu SIGMA IRIS 125. Členové dále prováděli výcvik s technikou CAS 24 Liaz 101 a CAS 25 Š706.

 

16. – 17.3. 2012 OUPO Brno – Odborná příprava velitelů a strojníků

Velitelé a strojníci se zůčastnili pravidelné odborné přípravy v areálu odborného učiliště požární ochrany v Brně Líšni. Výcvik byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Členové si vyzkoušeli : Požární útok do poschodí. Vyhledávání a záchranu osob v neznáném prostoru za použití OP. Práci ve výškách a sebejištění. Stavbu protipovodnových hrazení. Základy poskytování první pomoci. Likvidaci požárů hořlavých kapalin za pomocí pěnidla. Práci s čerpadly (sání, doprava vody, nouzový provoz), přetlakovou ventilací, elektrocentrálou. Kyvadlovou dopravu vody a mnoho dalšího.

 

8.5. 2011 Měnín – Požár RD / Vyhledávání osob

JSDH Blučina se zúčastnila praktického výcviku na téma hašení a likvidace požárů v uzavřených prostorech a vyhledávání osob. Výcvik byl proveden společně s místní jednotkou SDH Měnín. Členové jednotky se nejdříve seznámili s obejktem. Dále provedl teoretické školení pan Michal Sládeček ml., příslušník HZS JmK PS Židlochovice, zaměřené na kontrolu VDP, pohybu v neznámém prostoru, jištění hasičů, radioprovoz s VZ, vyhledávání a záchrana osob, komunikaci mezi hasiči v průzkumných skupinách, vstup do uzavřených prostor a tlakovém odvětrávání objektu. Následně si obě jednotky vyzkoušely své poznatky v praxi. Členové jednotky si z výcviku odnesli mnoho informací a praktických zkušeností.