«

»

Dub 10

8.4.2022 Záchrana osob/zvířat – Blučina

 Situace v době příjezdu JPO:
KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k záchraně osob a zvířat – pomoc při zvednutí březí kobyly do obce Blučina, stáje naproti Vinařství Hanuš. Jednotka vyjela s technikou CAS24 2500/400-S2Z a DA-L1Z v počtu 1+7.
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o březí kobylu, která leží ve stájích na pravém boku a na místě již zasahuje jednotka HZS HS Židlochovice.

 Činnost jednotky na místě zásahu:
Nahlásil jsem VZ příjezd naší jednotky a ten nás ponechal v záloze na místě zásahu. Po dohodě s VZ byla provedena redukce SaP, a na místě zůstala technika DA-L1Z a tři členové jednotky. Během čekání na Horse Emergency se podařilo kobyle zvednout a dále činnost naší jednotky nebylo na místě zásahu potřeba. Jednotka se na pokyn VZ vrátila zpět na základnu.