«

»

Kvě 03

7.4.2020 Požár trávy – Židlochovice

Situace v době příjezdu JPO:
KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k požáru trávy na kopec Výhon, lokalita Strže v k.ú. Židlochovice. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400-S2Z v počtu 1+6 a CAS 32 6000/0-S3R v počtu 1+2.

Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár suché trávy, náletových křovin a byli zasaženy chaty. Na místě zásahu již zasahovaly jednotky z I. stupně PPP.

Činnost jednotky na místě zásahu:
Nahlásil jsem veliteli zásahu příjezd naší jednotky na místo zásahu a VZ vydal pokyn k vybavení členů jednoduchými hasícími prostředky, k vybavení tří členů IDP a vytvořit od CAS 20 HZS HS Pohořelice dopravní vedení 3 C s rozdělovačem a dva útočné proudy D. První proud 4 D s účelem zlikvidovat požárem zasaženou chatu a druhý proud 5 D lokalizovat šířící se frontu požáru. Dále bylo provedeno přesouvání stávajících hadicových vedení k hašení a dohašování ohnisek požáru. CAS 24 JSDH Blučina + CAS 32 JSDH Blučina prováděly doplňování vody do CAS 20 HZS HS Pohořelice.
Po provedené lokalizaci požáru jednotka prováděla likvidaci ohnisek za pomoci stávajících proudů a jednoduchých hasících prostředků a rozebírání požárem zasažené chaty.
Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána na základnu. Během jízdy na základnu byla jednotka informována ze strany KOPIS HZS provést kontrolu nahlášeného pálení v obci Blučina. Jednotka provedla kontrolu a dohašení ohniště. Následně se vrátila zpět na základnu.