«

»

Čvc 01

30.6.2017 Požár obilí – Hrušovany u Brna

Situace v době příjezdu JPO:
KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k požáru obilí v obci Hrušovany u Brna směrem od Pohořelic po pravé straně. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400 S2Z v počtu 1+3 a CAS 32 6000/0 S3R v počtu 1+1.
Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár slámy a travin v lese a na místě zásahu již zasahují jednotky z I. stupně PPP.

Činnost jednotky na místě zásahu:
Nahlásil jsem VZ příjezd naší jednotky na místo požáru, a ten vydal pokyn k doplnění družstva HZS PS Hustopeče a ve spolupráci provádět plnění bambi vaku. Jednotka prováděla plnění bambi vaku za pomoci proudu B z CAS Hustopeče a dále se řídila pokyny velitele družstva z PS Hustopeče. Byla prováděna kyvadlová doprava vody na místo plnění bambi vaku. Během činnosti byl zjištěn na okraji pole požár strniště, který se začal šířit vlivem větru od vrtulníku. Tento požár jsme likvidovali společně s jednotkou PS Hustopeče a JSDH Syrovice za pomoci dvou vysokotlakých proudů z CAS Hustopeče a CAS Syrovice.
Po ukončení plnícího stanoviště byla jednotka odeslána VZ zpět na základnu.