«

»

Říj 30

29.10.2017 Technická pomoc – Blučina

1. Situace v době příjezdu JPO:
KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k odstranění stromu přes cestu v obci Blučina, ul. Návrší 302. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400-S2Z v počtu 1+8.
Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom (ovocný strom – Jabloň), který zasahuje přes celou šíři komunikace a na místě se nikdo nenachází.

2. Činnost jednotky na místě zásahu:
Vydal jsem pokyn k použití motorové řetězové pily na odstranění spadeného stromu. Rozřezané části stromu jsme odklidili na bezpečné místo mimo komunikaci a následně jsme provedli úklid komunikace.
Místo události nebylo komu předat a po úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.