«

»

Čvc 06

28.6.2021 Dopravní nehoda – Blučina

 Situace v době příjezdu JPO:
KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k úklidu komunikace po dopravní nehodě z Blučiny směr Moutnice – z NA a návěsu vypadl náklad piva. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400-S2Z v počtu 1+4. Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vysypaný náklad piva z NA a na místě zasahují jednotky HZS HS Židlochovice a HS Pohořelice.

 Činnost jednotky na místě zásahu:
Nahlásil jsem příjezd jednotky VZ a ten vydal pokyn k úklidu rozsypaného nákladu za pomoci jednoduchých hasících prostředků ( lopaty, pometla). Rozbité sklo bylo naloženo na vozidlo technických služeb obce Blučina. Následně jednotka provedla oplach komunikace za pomoci vysokotlakého proudu.
Po ukončení zásahu, byla jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.