«

»

Úno 26

25.2.2014 Požár trávy, Židlochovice

Situace na místě v době příjezdu jednotky:       KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k požáru trávy v přírodním parku Výhon nad Horákovou stodolou v k.. obce Blučina. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400 S2Z v počtu 14.     Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár suché trávy a náletových křovin v k.. Židlochovice o rozloze cca 5050m a na místě události se nacházela jednotka HZS PS Židlochovice a SDH Židlochovice.

Činnost jednotky:     Velitel JSDH Blučina nahlásil příjezd veliteli zásahu, a ten vydal pokyn k vyzbrojení členů jednoduchými  hasebními prostředky (zádové vaky ERMAK) a k provedení lokalizace fronty požáru společně s členy SDH Židlochovice. Po provedené lokalizaci požáru jednotka prováděla likvidaci doutnajících ohnisek požáru za pomoci stávajících hasebních prostředků. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.