«

»

Lis 17

14.11.2015 Technická pomoc – Blučina

KOPIS HZS JMK vyslalo jednotku SDH Blučina k technické pomoci – čerpání vody ze sklepa v obci Blučina, Komenského č.p. 127. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 2500/400 S2Z v počtu 1+5.

Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopený sklep rodinného domu do výšky cca 3m. Na místě zasahuje jednotka HZS PS Židlochovice, která prováděla odčerpávání vody ze sklepa za pomoci motorového čerpadla, městská policie Židlochovice a pracovník VaK.

2. Činnost jednotky:

Nahlásil jsem příjezd naší jednotky veliteli zásahu, a ten vydal pokyn k nasazení motorového kalového čerpadla, a za pomoci 2B provádět odčerpání vody ze sklepa do kanalizace před domem. Vzhledem k ustavení techniky na hl. silnici, jsem rozhodl o ohraničení CAS za pomoci dopravních kuželů. Během zavodňování čerpadla došlo ke vniknutí pryžového tělesa do prostoru čerpadla a tím došlo k závadě na čerpadle (nešlo nastartovat, následně byla závada odstraněna a nedošlo k poškození KČM). Ihned bylo motorové kalové čerpadlo nahrazeno elektrickým kalovým čerpadlem s elektrocentrálou a jednotka prováděla odčerpávání vody. Po příjezdu druhého pracovníka VaK a následně na jeho žádost, jsme přerušili odčerpávání vody z důvodu vyhledávání poruchy poslechem. Po nalezení místa poruchy bylo opět zahájeno čerpání vody za pomoci elektrického kalového čerpadla.

Po ukončení čerpání byla naše jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.